Nákupní košík Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
ProduktyÚvodNaše službyReferenceNovinkyO firměKontaktKariéraKalendář školeníKlientský vstup

Fakturace


Modul Fakturace informačního systému HELIOS Orange slouží k vystavení faktur v hlavní i cizí měně a k vystavení vzájemných zápočtů. Vystavení souvisejících dokladů (např. ve skladu) lze zjednodušit, zrychlit a zpřesnit převodem položek (či celých dokladů). Jednouché generování dobropisu a realizačních dokladů poskytuje komplexní rešení vystavování všech typů dokladů. Evidence pošty umožnuje vést elektronickou knihu došlé a odeslané pošty včetne faktur a bez zbytecné další práce s možností evidence pohybu došlé pošty.

Přínosy
• Faktury přijaté
• Pošta
• Skonta
• Faktury vydané
• Zádržné
• Vzájemné zápočty
 
Faktury přijaté
• Evidence faktur přijatých – kniha přijatých faktur
• Pořizování faktur textové nebo pomocí jednotlivých položek služeb či zboží
• Vystavení faktury v libovolné cizí měně
• Evidence faktury (popř. jejích položek) na střediska, zakázky, nákladové okruhy, zaměstnance či vozidla
• Tisk průvodky k fakturám
• Možnost automatického vystavení příjemek v modulu
• Oběh zboží z přijaté faktury
• Vystavení platebních příkazů tuzemských i zahraničních
• Zobrazení návazných dokladů k faktuře přijaté
• Vazba na Intrastat – generování měsíčního hlášení
• Automatické zaúčtování došlých faktur do modulu
• Účetnictví pomocí kódu účtování
• Nastavení vnitřních přístupových práv v programu (ochrana před neoprávněným přístupem
• Možnost navázání souvisejících dokumentů k faktuře přijaté
 
Pošta
• Přehledné rozdělení pošty do libovolného počtu jednotlivých schránek
• Evidence odeslané a došlé pošty
• Evidence došlých faktur včetne návazné informace o jejich přesunech
• Evidence pohybu pošty
 
Skonta
• Skonta jsou rozšiřující funkcionalitou k vydaným nebo přijatým fakturám. Tento modul umožňuje definovat a účtovat finanční slevy, které se mohou uplatnit, pokud je faktura uhrazena ještě před datem splatnosti nebo do předem stanoveného termínu. Ke každé faktuře si můžete nadefinovat libovolné skonto nebo kombinaci více skont.
• Skonta lze vytvářet a měnit jen do té doby, dokud není faktura zrealizovaná. Lze je zadávat pouze pro faktury, v případě dobropisů nelze skonto zadat
• Předpisy skonta pro faktury se poté uplatňují při generování platebních příkazů, pokladních dokladů, vzájemných zápočtů a také při navázání bankovních výpisů. Při tvorbě těchto dokladů se nabízí částka snížená o aktuální skonto, pokud je nalezeno. V přehledu úhrad k aktuálnímu dokladu se kromě úhrady vygeneruje i řádek s reálnou částkou skonta
• Možnost nastavení konstanty ovlivňuje, jak se spočítá datum, do kdy skonto platí. V případě, že je zvoleno Datum splatnosti, počet dnů se odečítá (jedná se tak o počet dnů před splatností), v ostatních případech se počet dnů přičítá
• K dispozici je možnost Skonto k faktuře vydané založit ručně nebo je možné vygenerovat skonta dle připravených předpisů k organizaci
• Automatické účtování řádků skonta na faktuře je prováděné s účtováním samotné faktury
 
Faktury vydané
• Evidence faktur vydaných – kniha vydaných faktur.
• Jednoduché nastavení konstantních údaju (oznacení zboží, formulář faktury apod.).
• Tvorba a údržba pomocných číselníků (dokladu, kontací, PSC apod.) využívaných v modulu Fakturace
• Individuální lhůty splatnosti pro jednotlivé organizace
• Využití cenotvorby z Oběhu zboží
• Možnost fakturace buď textové nebo pomocí ceníku služeb ci zboží
• Vystavení faktury v libovolné cizí měně
• Evidence faktury (popř. jejích položek) na střediska, zakázky, nákladové okruhy, zaměstnance či vozidla
• Jednoduchá fakturace s možností využití (převodu) již vytvořených skladových dokladů
• Tvorba zálohových a vyúčtovacích faktur včetne daňových dokladů o přijaté platbě
• Jednoduché generování dobropisu
• Možnost automatického vystavení výdejek – dodacích listů v modulu Oběh zboží.
• Možnost zobrazení nákladových cen
• Vazba na Intrastat –generování mesíčního hlášení
• Využití modulu Zádržného včetně automatizovaného zaúčtování dokladu (v případě potřeby zadržení plateb)
• Tisk vydaných faktur
• Možnost tvorby vlastních uživatelských sestav
• Automatické zaúčtování vystavených faktur do modulu Účetnictví pomocí kódu účtování
• Nastavení vnitřních přístupových práv v programu (ochrana před neoprávněným přístupem)
• Možnost navázání souvisejících dokumentů k faktuře vydané
 
Zádržné
• Zádržné je rozšířením modulu Fakturace a pošta, které u faktur umožňuje evidenci zádržného, uvolňování zádržného a účtování o zádržném
Vzorový příklad:
Mezi odběratelem a dodavatelem je ve stavební smlouvě definováno tzv.zádržné 10% celkem, které odběratel zaplatí až v okamžiku splnění podmínek stanovených ve smlouvě (např.kolaudace, splnění podmínek garance apod.). Tato částka je na dodavatelské faktuře vyčíslena. Zádržné se pak uvolňuje ve dvou částech (5% + 5%). Konkrétní dodavatelská faktura je na 1 000 000 + DPH 19%, zádržné 10% je 100 000, uvolňuje se 2 x 50 000 Kc.

Vzájemné zápočty
• Jednoduché vystavení vzájemných zápočtů  z obchodních vztahů
• Evidence odsouhlasení vzájemného zápočtu
• Tisk vzájemného zápočtu
• Automatické zaúčtování vzájemných zápočtů