Nákupní košík Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
ProduktyÚvodNaše službyReferenceNovinkyO firměKontaktKariéraKalendář školeníKlientský vstup

Finanční analýza


Modul Finanční analýza a plánování informačního systému HELIOS Orange je nástroj sloužící k vyhodnocování výsledků hospodaření organizace, útvarů, zakázek apod., k predikci trendů finančního vývoje i jako testovací nástroj ke včasné indikaci případného nežádoucího vývoje. živatel může využít pro vyhodnocení předdefinovaných ukazatelů i vlastních ukazatelů. Slouží pro potřeby interních uživatelů (pracovníků ekonomického oddělení, managementu apod.) i externích uživatelů (např. potencionálních investorů). Prezentace výsledků je provedena v přehledné tabulkové formě a ve formě grafů. Součástí modulu je i funkcionalita pro plánování a rozpočty ve finanční oblasti včetně možností provádění analýzy investic (podnikatelské záměry).

Přínosy
• Způsob definice ukazatelů
• Druhy ukazatelů finanční analýzy
• Vyhodnocení z hlediska času a organizační struktury
• Výstupní sestavy
• Plánování a rozpočty
• Způsob tvorby plánu / rozpočtu
• Vyhodnocení plánu / rozpočtu
• Analýza efektivnosti investic

Způsob definice ukazatelů
• Definice s vazbou ukazatele na účet (účty) účtového rozvrhu modulu Účetnictví
• Definice ukazatele s vazbou na již dříve definované ukazatele (ukazatele s pyramidovou strukturou)
• Definice ukazatele s vazbou na řádek výkazu (např. rozvahy, výsledovky) v modulu Výkazy
• Definice ukazatele s vazbou na celý výkaz (např. rozvaha, výsledovka) v modulu Výkazy
• Ukazatel definovaný pomocí „selectu“- způsobu s možností zadání jednoduchého SQL dotazu
• Ukazatel definovaný pomocí filtru nebo externích akcí
 
Druhy ukazatelů finanční analýzy
• Absolutní (např. náklady před zdaněním)
• Rozdílové (např. EBIT – zisk před odečtením úroků a daní)
• Poměrové (např. rentabilita vlastního kapitálu ROE, rychlost obratu zásob, likvidita atp.)
• Složené (pyramidové ukazatele – Altmanovo Z-skóre, guick test atd.)

Vyhodnocení z hlediska času a organizační struktury
• Dle data případu nebo dle období stavu
• Za více účetních období (roků)
• Na úrovni celé organizace nebo za vybrané útvary, zakázky nebo nákladové okruhy
 
Výstupní sestavy
• Jsou k dispozici ve formě dynamických tabulek a grafů. V systému Helios je možné prezentovat vygenerované tabulky ve formě HTML stránek
 
Plánování a rozpočty
• Součástí modulu je nástroj Plánování a rozpočty, pomocí kterého lze vyhodnocovat plnění / čerpání podnikových plánů nebo rozpočtů
 
Způsob tvorby plánu / rozpočtu
• Manuální zadání plánu / rozpočtu
• Zkopírování hodnot z jiného plánu nebo jiného období (např.převzetí skutečnosti minulého období) a jejich následná editace
• Sumace z níže postavených úrovní plánu / rozpočtů z hlediska časové nebo organizační struktury
• Rozpouštění z výše postavených úrovní plánu na nižší úrovně (např. z ročního plánu na čtvrtletní plány)

Vyhodnocení plánu
• Porovnání plánovaných hodnot se skutečnými
• Vyhodnocení plnění k nadřízenému plánu nebo
• celkovému plánu (jak z hlediska časové, tak organizační struktury)
• Porovnání plánu se skutečností až dvou minulých období
• Kombinace vyhodnocení z časové hlediska a organizační struktury (maticová struktura)
 
Analýza efektivnosti investic
• Vyhodnocování budoucích podnikatelských záměrů
• Možnost simulace dopadů různých variant investic (staveb, technologií, projektů) s dopadem na budoucí peněžní toky