Nákupní košík Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný
ProduktyÚvodNaše službyReferenceNovinkyO firměKontaktKariéraKalendář školeníKlientský vstup

Skladová evidence


Modul Sklad informačního systému HELIOS Orange slouží k vedení skladové agendy, tvorbě skladových dokladů a inventur. U každé skladové karty je možné evidovat řadu údajů (skladové ceny, související náklady, měrné jednotky, externí dokumenty, dodavatele atd.) a získat přesný a podrobný přehled o změnách jejího stavu na skladě, pohybu výrobních čísel, či umístění. Ve spolupráci s modulem Obchod řeší problematiku zpracování obchodního případu, včetně návaznosti na zakázky.

Přínosy
• Efektivní pořizování záznamů
• Evidence skladových zásob na libovolném počtu skladů
• Volitelná metoda evidence skladu
• Skladové doklady
• Stav skladu
• Inventury skladových zásob
• Umístění zboží na skladě (lokace)
• Podpora čárových kódů
• Výrobní čísla/šarže
• Související náklady
• Cizí měny
• Externí komunikace – výstupy, controlling

Efektivní pořizování záznamů
• rychlý vstup u dat ručním pořízením pomocí klávesových zkratek a předvoleb
• tvorba kopií skladových karet i skladových dokladů
• hromadné změny parametrů skladových karet
• Import skladových karet z MS Excel
• snadné převody skladových položek mezi doklady, včetně částečných převodů
• export a import EDI zpráv
• využití čárových kódů pro zadávání položek i dokladů
 
Evidence skladových zásob na libovolném počtu skladů
• uživatelsky definovaná 5-ti úrovňová struktura skladu
• definice přístupových práv pro jednotlivé sklady
• zajištění jednotného číselníku karet zboží a služeb
 
Volitelná metoda evidence skladu
• podpora FIFO a průměrných cen
• možnost volby metody evidence skladu pro každý sklad samostatně
• možnost změny evidence skladu

Skladové doklady
• tvorba skladových dokladů typu příjem na sklad, výdej ze skladu, storno doklady
• uživatelsky definované řady jednotlivých dokladů
• automatické účtování dokladů pomocí účetních kontací
• možnost automatického přepočtu měrných jednotek podle typu pohybu
• tisk dokladů v požadované grafické úpravě, včetně cizojazyčného provedení
 
Stav skladu
• aktuální informace o množstevních a finančních hodnotách skladu
• stavy souvisejících nákladů k položkám skladu
• přehledy potřeb dalších modulů (Obchod a Výroba)
• správa prodejních a nákupních cen – možnost vazby ceníků a organizací
• široká nabídka evidence doplňujících údajů (ADR, Intrastat, rozměry apod.)
 
Inventury skladových zásob
• generování podkladů pro skladové inventury jednotlivých skladů
• tisk inventurních protokolů
• generování inventurních dokladů
• možnost uzávěrky skladu s blokováním realizace dokladů před datum skladové uzávěrky
 
Umístění zboží na skladě (lokace)
• možnost uživatelské definice skladových pozic – topologie skladu
• evidence stavu položek na jednotlivých skladových pozicích
• možnost změny umístění položky bez nutnosti tvorby pohybových dokladů
• historie pohybů skladové pozice

Podpora čárových kódů
• evidence čárových kódů k položce zboží
• generování čárového kódu typu EAN 13
• možnost napojení snímačů čárového kódu a využití pro zadávání položek na doklad (on-line /o􀆋-line)
• možnost tisku čárových kódů (etikety)
• podpora EDI komunikace
 
Výrobní čísla/šarže
• definice výrobního čísla s možností sledování termínů záruk
a dat expirací
• sledování stavů výrobních čísel
• historie pohybů výrobního čísla
 
Související náklady
• uživatelsky definované členění souvisejících nákladů
• výpočet a evidence souvisejících nákladů
• automatické odepisování při realizaci výdeje ze skladu
• možnost automatického účtování
• převod souvisejících nákladů při převodu mezi sklady
 
Cizí měny
• možnost pořízení skladových dokladů v libovolné měně
• automatický přepočet na CZK podle zvoleného kurzu
 
Externí komunikace – výstupy, controlling
• sada připravených přehledů a funkcí (pohyb obrátkovosti skladových karet, historie pohybů, stavy jednotlivých skladů atd.)
• vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
• možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav
• podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v  systému
• vytváření sestav a tiskových formulářů s možností jejich tisku a editace
• export dat do MS O􀆌ce (Word, Excel, TXT, html) a zaslání dokladů emailem či faxem ve zvoleném formátu
• export EDI zpráv