vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Oborová řešení

HELIOS Orange disponuje množstvím oborových řešení, která přesně odrážejí jejich specifika a požadavky.
 

Automobilový průmysl

Společnosti, jejichž předmětem podnikání je vše, co souvisí s výrobou a prodejem aut a vším, co k nim nezbytně patří, lze
shrnout pod jediné oborové zařazení: Automobilový průmysl.
 

Doprava a přepravní služby

Doprava je určena pro firmy, které ke své činnosti využívají nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už jako hlavní
obor firmy nebo pro režijní účely.Přepravní služby Řešení je určeno pro firmy, zajištující přepravu celokamionových (v terminologii
HELIOS „Spedice“) i kusových (v terminologii HELIOS „Sběrná služba“) zásilek do zahraničí a po tuzemsku.
 

Elektrotechnická výroba

Hlavními výhodami systému, které lidé z tohoto oboru jistě ocení, jsou především připravenost a přizpůsobivost pro oblast
elektrotechnické výroby.
 

Energo

Oblast energetiky bývá často v jednotlivých firmách doplněna o další, související činnosti. Modulární a plně otevřený informační
systém podporuje veškeré odlišnosti jednotlivých energetických společností a současně i veškerou jejich hlavní činnost.
 

Maloobchod

Oblast podnikání s názvem Maloobchod je velmi specifická a současně velmi pestrá. Je rozšířena i mezi menšími firmami a živnostníky.
Jednotným požadavkem na softwarové vybavení všech firem z této branže je pokladní prodej, který je provázaný na další nevyhnutné
moduly z důvodu centrálního přístupu k důležitým informacím.
 

Velkoobchod

Velkoobchodní oblast podnikání je logicky úzce spojena s branží maloobchodní. Většina firem v této branži se maloobchodem zabývá
současně s velkoobchodní činností a má proto i vlastní prodejny. Je tedy velmi důležité, aby informační systém pro ně určený splňoval
podmínky obou branží.
 

Potravinářství

Výrobní proces v potravinářství je charakteristický přísným dodržováním receptur, jak po stránce vstupu suroviny do procesu, tak
po stránce dodržení výrobní technologie. Skladové hospodářství pracuje se surovinami, které vyžadují speciální podmínky
skladování, a je u nich přísně kontrolovaná doba spotřeby.
 

Stavebnictví

Stavebnictví je oblast činnosti snad s největším množstvím specifických požadavků na informační systém. V systému HELIOS jsou
tato specifika řešena pomocí specializovaného modulu RSV - Řízení stavební výroby.
 

Strojírenská výroba

hlavní úlohou ERP je integrace, přičemž systém často automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi
výrobního podniku. Jedná se především o technickou přípravu výroby, řízení a plánování výroby, logistiku, ekonomiku, resp. účetnictví,
včetně mezd, správu majetku, prodej, fakturaci, komunikaci s bankami, atd.
 

Účetnictví

Řešení v systémech HELIOS je určené pro společnosti, které se zabývají vedením účetní, mzdové, personální agendy, které poskytují
daňové poradenství nebo které poskytují auditorské služby. Jejich účetní v mnoha případech požadují možnost přenosu dat od zákazníků.
Ocení, pokud je ovládání účetního programu jednoduché a rychlé. Vyžadují elektronické podání formulářů a také jejich automatické
předvyplnění. Se systémy HELIOS je toto vše samozřejmostí, stejně jako garance zapracovaných legislativních změn.
 

Zemědělství

Zemědělci potřebují nástroj pro řízení, sledování stavů a kalkulace výsledků v průběhu měnících se podmínek, ve kterých usilují
o dosažení maximální produkce.
 

Vinařství a vinohradnictví

Systém HELIOS Orange kombinací vlastností a znalostí z oblasti zemědělské prvovýroby a potravinářské výroby, splňuje veškeré požadavky
na řízení procesů i v této atraktivní branži.
 
 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je za účelem zajištění jeho plné funkčnosti a ke statistickým účelům. Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: