vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Výroba

Rádi byste zefektivnili a zmodernizovali řízení výroby a dosáhli tak vyšších zisků?
Technická příprava výroby, řízení výroby, kapacitní plánování jsou těmi správnými nástroji pro moderní výrobní firmu.
Nástroj, který standardizuje výrobní procesy ve vaší firmě. Systém sledující a řídící kooperace. Aplikace plánující výrobu a nákup materiálu. Zpracovává detailní kalkulace výrobku a porovnává plnění norem. Díky našemu řešení budete mít informace o rozpracované výrobě v reálném čase.


Technická příprava výroby
Systém vám umožní snadné pořizování kusovníků a postupů a zprostředkuje importy dat z CAD aplikací. Řešení vám umožní dohledání
historie změn a poskytne podporu funkcí pro hromadné změny. Součástí je i podpora norem ISO či kopírování dokumentace podobných výrobků.


Tvorba kalkulací
Definice kalkulačních vzorců, definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště, bilancování nákladů v jednotlivých položkách
kalkulačního vzorce.


Optimalizace zásob
Využijte systém k optimalizaci nákupů. Naše aplikace automaticky generuje požadavky na nákup, včetně blokování materiálů pro výrobu.
Díky nabízenému řešení budete moci porovnávat své materiálové potřeby se stavem skladu a přitom ještě zohledňovat předpokládané
pohyby materiálu.


Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů
Řešení vám poskytne možnost budoucího i zpětného plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů. Systém nabízí kombinaci režimu
omezených a neomezených kapacit zdroje, včetně grafických výstupů z kapacitního plánu Kooperace. S aplikací budete moci
využít definici plánovacích kalendářů a požadavků na kooperace.


QMS
Řízení jakosti je v systému HELIOS Orange reprezentováno agendou QMS. Tato agenda se zaměřuje na Správu měřidel, Údržbu
strojů a zařízení, Řízení auditů, neshody jako i další klíčové procesy, vedoucí k zlepšení výkonu společnosti. Hlavní přidanou hodnotou
je komplexnost a plná integrace v systému, která zajistí efektivní a jednoduchou práci.
 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je za účelem zajištění jeho plné funkčnosti a ke statistickým účelům. Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: