vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

profesionální přístup

spolehlivá řešení

CERTIFIKACE ISO 9001:2008 a 10006:2003

8.10.2012

O certifikaci ISO 9001 QMS (Quality Management System)

Jednou z nejvýznamnějších norem je mezinárodní norma ISO 9001, která byla v ČR schválena Českým normalizačním institutem. Soubor norem řady ISO 9000 se zabývá systémem managementu (řízení) jakosti (SMJ nebo QMS z anglického Quality Management Systems).

Cílová skupina ISO 9001

ISO 9001, norma managementu jakosti je aplikovatelná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem pro aplikaci dalších požadavků na systém řízení společnosti.

Přínosy implementace ISO 9001 

  • Poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti….
  • Možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě….
  • Efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků, majitelů....
  • Vybudovaným  systémem lze pružně reagovat na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. v oblasti nových technologií, organizačních změn apod.)


O certifikaci ISO 10006

Norma ISO 10006, neboli Management jakosti projektů, poskytuje návody implementaci systému jakosti a zaměřuje se především na procesy při řízení projektu, zvyšování jejich kvality a nabádá ke komplexnímu pohledu na řízení projektu.Standard ISO 10006 v sobě zahrnuje pravidla týkající se vedení společnosti, zásady pro procesy vztahující se ke zdrojům, prostředkům pro realizaci, zásady pro procesy realizace a monitorování, analyzování a zlepšování projektového řízení. Normu lze uplatit jak u projektů krátkodobých, dlouhodobých, malých i rozsáhlých a společnost by tak měla být schopna dodat zákazníkovy plně vyhovující řešení za pomocí zmíněných transparentních procesů. Norma ISO 10006 může zároveň sloužit jako platforma pro správu projektů - Project Portfolio Management.
 

Proč implementovat systém řízení kvality projektů

ISO 10006 může pomoci projektům různé složitosti, rozsahu. Nad tento procesní rámec lze implementovat "best practice" projektového managementu, např. PRINCE2, PMI a další. Stejně tak ji lze aplikovat v různých prostředích, a to bez ohledu na výsledný typ prouktu, nebo služby. ISO 10006:2003 není metodikou pro "řízení projektu", ale návodem pro jakost procesů v managementu projektů. Standard ISO 10006 lze velice snadno přizpůsobit dle aktuálních potřeb organizace.
 

Přínosy ze zavedení ISO 10006 managementu jakosti projektů

Nasazení standardizované projektové metodiky vám přináší jasnou konkurenční výhodu v podobě transparentnosti celého procesu projektu, případné změny a problémy lze řešit koordinovaně s dostatečnou časovou rezervou, čímž je zajištěno efektivní využití finančních prostředků a lidských zdrojů určených pro daný projekt.

 
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je za účelem zajištění jeho plné funkčnosti a ke statistickým účelům. Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: