vintage phone+(420) 596 412 365 vintage phoneinfo@asgs.eu vintage phone přihlásit

Dokument Management Systém ELO

Společnost ASG Solutions SE je obchodním partnerem společnosti ELO Digital Office ČR, výrobce DMS ELO - špičkového digitálního systému pro správu dokumentů určený pro jednotlivce, ale i větší společnosti. Jsme dodavatelem komplexních řešení digitální správy a archivace dokumentů postavených na platformě dokument management systému ELO.

Digitální archivace a správa dokumentů

Digitalizace a elektronická archivace dokumentů, tedy přechod od práce s klasickou „papírovou“ podobou firemních dokumentů k jejich elektronické verzi, přináší společnosti výrazné výhody ať už z interního, či konkurenčního hlediska. Digitální archiv a řízení toku dokumentů, tzv. workflow, vám poskytnou zpřehlednění a zrychlení práce s dokumenty ve vaší společnosti nebo úřadu a zároveň zaručí snížení celkových nákladů na administrativu. Nedílnou součástí celého procesu při zavádění systému ELO je dokumentový audit – tedy důkladná analýza toku dokumentů a následný návrh optimalizace firemních procesů práce s dokumenty. Samozřejmostí je, že v průběhu celé optimalizace je kladen důraz na individuální požadavky a potřeby zákazníka. Minimalizuje se ztráta času strávená vyhledáváním papírových dokumentů v archivech, kam jste si je doposud ukládali, vše můžete jednoduše spravovat ze své kanceláře.


Klíčové výhody nasazení DMS ELO:

 • Výrazné zjednodušení a zefektivnění práce s dokumenty
 • Dostupnost, dohledatelnost a snadná kategorizace dokumentů podle různých kritérií
 • Špičkový digitální archiv
 • Jasný přehled o workflow dokumentů
 • Snadné vytěžování dokumentů
 • Snadná a přehledná elektronická fakturace
 • Možnosti zobrazení dokumentu v různých kontextech
 • Snadná rozšiřitelnost funkčnosti systému formou modulů
 • Snadná integrace do stávající podnikové IT struktury
 • Ochrana dokumentů před nežádoucím nahlížením, úpravou či znehodnocením

Výraznou konkurenční výhodou systému ELO je snadné rozšiřování systému o nové funkce pomocí propracovaného systému modulů. DMS ELO tak může být přesně přizpůsoben požadavkům zákazníka a zároveň nabízí rozšiřitelnost do budoucna, pokud požadavky zákazníka rostou. Moduly nabízí například funkce elektronických podpisů, snadnou správu systému odkudkoli pomocí internetu, práci s čárovými kódy, extrakci informací z obrazových souborů a spoustu dalších funkcí.

Integrace DMS ELO do stávající podnikové struktury

Systém ELO je multiplatformní, a proto není problém jej nasadit na již existujících serverech zákazníka, bez nutnosti nákupu jiného serverového operačního systému. Lze jej propojit s celou řadou podnikových aplikací, čímž se ještě dále zvýší celkový přínos systému.
Naše společnost ASG Solutions SE, jako dodavatel komplexního informačního systému Helios Orange, nabízí propojení DMS ELO s IS HeO. K digitalizaci dokumentů potřebujete pouze jednoduchý scanner.

 

Řešení na míru

Je nám jasné, že požadavky na správu dokumentů se odvíjejí i od velikosti organizace, do které má být systém nasazen. Systém ELO je schopen pokrýt potřeby jak malých živnostníků, menších  firem, tak i středně velkých společností, kde  dokumenty v "papírové" podobě pracovníky velmi zatěžují. Tam, kde potřebujete mít o svých  dokumentech dokonalý přehled, jejich snadnou dostupnost a možnost s nimi jednoduchým způsobem opakovaně nakládat, je  DMS ELO velmi vítaným nástrojem pro zefektivnění práce. Společnost ASG Solutions SE Vám pomůže řešit správu dokumentů těmito produkty:

 • ELO Office - jednotlivci a malé společnosti
Chceme, aby pro vás používání našeho webu bylo co nejpohodlnější

Na našem webu používáme cookies. Používáme je za účelem zajištění jeho plné funkčnosti a ke statistickým účelům. Potvrďte prosím souhlas s jejich použitím: